پوستر فیلم  کلیفورد سگ بزرگ قرمز

کلیفورد سگ بزرگ قرمز

Clifford the Big Red Dog

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «کلیفورد سگ بزرگ قرمز» «Clifford the Big Red Dog» درباره دختری کوچک است که عشقش نسبت به توله سگی کوچک به نام «کلیفورد» باعث رشد او و تبدیل شدنش ب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز

 فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز
 فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز
 فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز
 فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز
 فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز

عوامل سازنده فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز

Walt Becker
Iole LuccheseJordan Kerner
John Debney
Sabrina Plisco

درباره فیلم کلیفورد سگ بزرگ قرمز

فیلم «کلیفورد سگ بزرگ قرمز» «Clifford the Big Red Dog» درباره دختری کوچک است که عشقش نسبت به توله سگی کوچک به نام «کلیفورد» باعث رشد او و تبدیل شدنش به سگی غول پیکر می شود.