پوستر فیلم  واترلو

واترلو

.1ساعت و44دقیقه
فیلم «واترلو» درباره «ناپلئون بناپارت» و ارتشش است. او و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند. آن ها در نبرد «واترلو» به ارتش «بریتانیا» برخورد می کنند و باید آن ها را شکست دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم واترلو

Sergey Bondarchuk
Dino De LaurentiisTom Carlile
Nino Rota
Richard C. Meyer

خلاصه محتوا

فیلم «واترلو» درباره «ناپلئون بناپارت» و ارتشش است. او و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند. آن ها در نبرد «واترلو» به ارتش «بریتانیا» برخورد می کنند و باید آن ها را شکست دهند.