پوستر فیلم  خانه امن

خانه امن

Safe House

.1ساعت و53دقیقه
در فیلم «خانه امن» مدت‌ ها از آخرین زمانی که جاسوسی حرفه ای به نام «توبین فراست» دیده شده، گذشته است. وقتی که او در شهر کپ تاون در آفریقای جنوبی مشاهد...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم خانه امن

 فیلم خانه امن
 فیلم خانه امن
 فیلم خانه امن
 فیلم خانه امن
 فیلم خانه امن

عوامل سازنده فیلم خانه امن

Daniel Espinosa
Scott Stuber
David Guggenheim
Ramin Djawadi
Richard Pearson

درباره فیلم خانه امن

در فیلم «خانه امن» مدت‌ ها از آخرین زمانی که جاسوسی حرفه ای به نام «توبین فراست» دیده شده، گذشته است. وقتی که او در شهر کپ تاون در آفریقای جنوبی مشاهده می‌ شود، سازمان جاسوسی آمریکا جاسوسی به نام «مت وستون» را که در منطقه حضور دارد، برای بازجویی از او مامور می‌کند.