انگاشته
بستن
پوستر فیلم  انگاشته

انگاشته

.2ساعت و25دقیقه
فیلم «انگاشته» داستان دو جاسوس بین المللی است که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، درگیر اتفاقاتی پیچیده و عجیب می شوند. آن ها از یک فناوری جدید و خاص استفاده می کنند که امکان وارونگی زمان را به بشر داده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم انگاشته

Christopher Nolan
Christopher NolanEmma Thomas
Christopher Nolan
Ludwig Göransson
Jennifer Lame

خلاصه محتوا

فیلم «انگاشته» داستان دو جاسوس بین المللی است که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، درگیر اتفاقاتی پیچیده و عجیب می شوند. آن ها از یک فناوری جدید و خاص استفاده می کنند که امکان وارونگی زمان را به بشر داده است.