پوستر فیلم  آنتراکت

آنتراکت

انیمیشنایرانی
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «آنتراکت» داستانی تلخ از بی رحمی یک تک تیرانداز اسرائیلی است که ادعا می کند در یک روز 13 کودک فلسطینی را مورد هدف قرارداده است.

عوامل سازنده انیمیشن آنتراکت

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «آنتراکت» داستانی تلخ از بی رحمی یک تک تیرانداز اسرائیلی است که ادعا می کند در یک روز 13 کودک فلسطینی را مورد هدف قرارداده است.