و کویر شاهد بودAnd the Desert Witnessed

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  و کویر شاهد بود

کارگردان: وحید کاظمی

محصولایران
مستند «و کویر شاهد بود» داستان متفاوت از مردمانی است که حب الحسین آن ها را زیر یک پرچم جمع کرده، آن هم پرچم شریف نوکری ارباب؛ روایتگر ماجرای حضور پیرغلامان غیرایرانی در ا...
وحید کاظمی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر