اجاره نشین هاThe Tenants

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اجاره نشین ها

کارگردان: داریوش مهرجویی

محصولایران
در فیلم «اجاره نشین ها»، خانه‌ ای که وارث یا وارثانش معلوم نیست، عده‌ای مستاجر دارد. خانه نیازمند تعمیرات اساسی است ولی بی توجهی عباس آقا، مباشری که قصد تصاحب خانه را دارد، باعث می‌شود تا به رغم تلاش‌های دیگر ساکنان، کار از کار بگذرد و خانه بر ساکنانش فرو ریزد.
فیلم‌های پیشنهادی