اجاره نشین هاThe Tenants

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اجاره نشین ها

کارگردان: داریوش مهرجویی

محصولایران
فیلم «اجاره نشین ها» داستان مستاجرین یک آپارتمان در حاشیه شهر تهران است که بدون وارث مانده و مباشر مالک درگذشته آپارتمان که خود نیز ساکن همین ساختمان است قصد تصاحب آن را ...