23 نفر
بستن
پوستر فیلم  23 نفر

23 نفر

فیلمایرانی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «23 نفر» روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 23 نفر

مهدی جعفری
مجتبی فرآورده
مهدی جعفری
میثم مولایی

خلاصه محتوا

فیلم «23 نفر» روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.