23 نفر
بستن
پوستر فیلم  23 نفر

23 نفر

23 Nafar

فیلمایرانی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «23 نفر» روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

تصاویر و جزییات فیلم 23 نفر

 فیلم 23 نفر
 فیلم 23 نفر
 فیلم 23 نفر
 فیلم 23 نفر

عوامل سازنده فیلم 23 نفر

مهدی جعفری
مجتبی فرآورده
مهدی جعفری
میثم مولایی

درباره فیلم 23 نفر

فیلم «23 نفر» روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.