پوستر فیلم  موتورهای مرگبار

موتورهای مرگبار

.2ساعت و5دقیقه
داستان فیلم «موتورهای مرگبار» درآینده ای دور، یک جنگ بزرگ رخ می دهد و اکثر نقاط زمین را نابود می کند. انسان ‌ها روش جدیدی را برای زندگی و ادامه بقا پیدا کرده ‌اند. شهرهای بزرگ برای نجات و بقا از دنیای متروک و ویران ‌شده، بر روی چرخ ‌هایی بزرگ سوار هستند و دائما در حرکت هستند و به شهرهای کوچک تر حمله کرده و آن‌ ها را نابود می کنند تا منابع خود را تامین کنند. شهر لندن که یکی از ب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم موتورهای مرگبار

Christian Rivers
Deborah FortePeter Jackson
Junkie XL

خلاصه محتوا

داستان فیلم «موتورهای مرگبار» درآینده ای دور، یک جنگ بزرگ رخ می دهد و اکثر نقاط زمین را نابود می کند. انسان ‌ها روش جدیدی را برای زندگی و ادامه بقا پیدا کرده ‌اند. شهرهای بزرگ برای نجات و بقا از دنیای متروک و ویران ‌شده، بر روی چرخ ‌هایی بزرگ سوار هستند و دائما در حرکت هستند و به شهرهای کوچک تر حمله کرده و آن‌ ها را نابود می کنند تا منابع خود را تامین کنند. شهر لندن که یکی از بزرگترین و خطرناک ترین شهرهاست قصد حمله به منطقه ای پرجمعیت را دارد.