پوستر فیلم  وروجک و آقای نجار

وروجک و آقای نجار

سریالآلمانی
.20دقیقه
مجموعه «وروجک و آقای نجار» ماجراهای یک بچه بازیگوش به اسم «وروجک» است که با یک استاد نجار زندگی می کند و در هر قسمت بازیگوشی های این بچه دردسرهای فراوانی را برای «آقای نجار» ایجاد می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال وروجک و آقای نجار

خلاصه محتوا

مجموعه «وروجک و آقای نجار» ماجراهای یک بچه بازیگوش به اسم «وروجک» است که با یک استاد نجار زندگی می کند و در هر قسمت بازیگوشی های این بچه دردسرهای فراوانی را برای «آقای نجار» ایجاد می کند.