پوستر فیلم  داستان کوسه

داستان کوسه

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و20دقیقه
انیمیشن «داستان کوسه» در زیر دریا و محل زندگی آبزیان اتفاق می‌افتد. یک ماهی به نام «اسکار» دوست دارد که در رفاه زندگی کند، روزی کوسه ای اتفاقی در نزدیکی محل زندگی او می میرد و اسکار معروف می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن داستان کوسه

خلاصه محتوا

انیمیشن «داستان کوسه» در زیر دریا و محل زندگی آبزیان اتفاق می‌افتد. یک ماهی به نام «اسکار» دوست دارد که در رفاه زندگی کند، روزی کوسه ای اتفاقی در نزدیکی محل زندگی او می میرد و اسکار معروف می شود.