پوستر فیلم  لبه فردا

لبه فردا

.1ساعت و52دقیقه
داستان فیلم «لبه فردا» درباره سربازی به نام «ویل کیج» است که در آینده ‌ای نزدیک پس از کشته شدن در جنگی علیه بیگانگان، بار دیگر زنده می ‌شود و به موقعیت قبلی خود باز می ‌گردد، این امر باعث می ‌شود تا او با هر بار کشته شدن توانایی خود را نیز افزایش داده تا حتی بتواند به گونه‌ ای سرنوشت خود را تغییر دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم لبه فردا

خلاصه محتوا

داستان فیلم «لبه فردا» درباره سربازی به نام «ویل کیج» است که در آینده ‌ای نزدیک پس از کشته شدن در جنگی علیه بیگانگان، بار دیگر زنده می ‌شود و به موقعیت قبلی خود باز می ‌گردد، این امر باعث می ‌شود تا او با هر بار کشته شدن توانایی خود را نیز افزایش داده تا حتی بتواند به گونه‌ ای سرنوشت خود را تغییر دهد.