سوء تفاهم
بستن

سوء تفاهمThe Misunderstanding

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سوء تفاهم
پیش نمایش

کارگردان: احمدرضا معتمدی

محصولایران
فیلم «سو تفاهم» روایت تعدادی از دانشجویان سینما است که در آن دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فیلم، پیچیده می ش...
جلیل شعبانی
نازنین مفخم