سوء تفاهم
بستن
پوستر فیلم  سوء تفاهم

سوء تفاهم

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «سو تفاهم» روایت تعدادی از دانشجویان سینما است که در آن دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فیلم، پیچیده می شود تا جایی که دیگر تشخیص واقعیات و خیال، ناممکن جلوه می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سوء تفاهم

احمدرضا معتمدی
جلیل شعبانی
نازنین مفخم

خلاصه محتوا

فیلم «سو تفاهم» روایت تعدادی از دانشجویان سینما است که در آن دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فیلم، پیچیده می شود تا جایی که دیگر تشخیص واقعیات و خیال، ناممکن جلوه می کند.