سوء تفاهم
بستن
پوستر فیلم  سوء تفاهم

سوء تفاهم

The Misunderstanding

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «سو تفاهم» روایت تعدادی از دانشجویان سینما است که در آن دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و سا...

تصاویر و جزییات فیلم سوء تفاهم

 فیلم سوء تفاهم
 فیلم سوء تفاهم
 فیلم سوء تفاهم
 فیلم سوء تفاهم

عوامل سازنده فیلم سوء تفاهم

احمدرضا معتمدی
جلیل شعبانی
نازنین مفخم

درباره فیلم سوء تفاهم

فیلم «سو تفاهم» روایت تعدادی از دانشجویان سینما است که در آن دختر ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند، اما به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فیلم، پیچیده می شود تا جایی که دیگر تشخیص واقعیات و خیال، ناممکن جلوه می کند.