پوستر فیلم  به یادآور

به یادآور

Recalled

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «به یادآور» در مورد زنی است که طی یک حادثه، حافظه‌ خودش را از دست داده و ناامیدانه برای کشف حقیقت گذشته‌ خود، وارد مبارزه می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم به یادآور

 فیلم به یادآور
 فیلم به یادآور
 فیلم به یادآور
 فیلم به یادآور
 فیلم به یادآور

عوامل سازنده فیلم به یادآور

You-min Seo
iFilm Co

درباره فیلم به یادآور

فیلم «به یادآور» در مورد زنی است که طی یک حادثه، حافظه‌ خودش را از دست داده و ناامیدانه برای کشف حقیقت گذشته‌ خود، وارد مبارزه می شود.