پوستر فیلم  خورشید شب

خورشید شب

The Night's Sun

سریالایرانی
.53دقیقه
فیلم «خورشید شب» روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگی‌ اش در محل تبعید، خاطرات ۶۹ ساله ‌اش را از کو...

تصاویر و جزییات سریال خورشید شب

 سریال خورشید شب
 سریال خورشید شب
 سریال خورشید شب
 سریال خورشید شب
 سریال خورشید شب

عوامل سازنده سریال خورشید شب

فریبرز صالح
مجید اوجی
محمود حسنی
فریبرز صالح

درباره سریال خورشید شب

فیلم «خورشید شب» روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگی‌ اش در محل تبعید، خاطرات ۶۹ ساله ‌اش را از کودکی تا حال مرور می ‌کند.