پوستر فیلم  پرده پاره

پرده پاره

Torn Curtian

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «پرده پاره» درباره «مايكل آرمسترانگ» يک دانشمند اتمی است. او با تظاهر به اين كه از كشورش فرار كرده است به آلمان شرقی می رود تا اسرار يک فرمول علم...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پرده پاره

Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Brian Moore
John Addison
Bud Hoffman

درباره فیلم پرده پاره

فیلم «پرده پاره» درباره «مايكل آرمسترانگ» يک دانشمند اتمی است. او با تظاهر به اين كه از كشورش فرار كرده است به آلمان شرقی می رود تا اسرار يک فرمول علمی را از پرفسور «لنيت» در بياورد و پس از يک سلسله وقايع هيجان ‌انگيز «آرمسترانگ» بالاخره موفق به كشف فرمول مخفی و خروج از آلمان شرقی همراه با نامزدش می‌ شود.