وام اهلیVam Ahli

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  وام اهلی

کارگردان: محمد اسفندیاری

محصولایران
مستند «وام اهلی» زبان حال کسانی است که به وام بانکی نیاز دارند، اما نمیدانند بانکداری کنونی، زاییده اقتصاد لیبرالی است و نهایتا این افراد با مشکلاتی مواجه می شوند که از س...
مهدی مطهر
پیام رفیعی