پوستر فیلم  ما باغ وحش خریدیم

ما باغ وحش خریدیم

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «ما باغ وحش خریدیم» بر اساس زندگی واقعی شخصی به نام «بنجامین می» است که شغل خود را تازه از دست داده، لیکن خانه خود را از جنوب شهر کالیفرنیا به حومه شهر منتقل کرده و یک خانه بزرگ خریداری می کند که یک باغ وحش دارد، او تصمیم می گیرد که این باغ وحش را بازسازی کند، اما به مشکلات زیادی برخورد می کند.

عوامل سازنده فیلم ما باغ وحش خریدیم

Cameron Crowe
Jon Thor Birgisson
Mark Livolsi

خلاصه محتوا

فیلم «ما باغ وحش خریدیم» بر اساس زندگی واقعی شخصی به نام «بنجامین می» است که شغل خود را تازه از دست داده، لیکن خانه خود را از جنوب شهر کالیفرنیا به حومه شهر منتقل کرده و یک خانه بزرگ خریداری می کند که یک باغ وحش دارد، او تصمیم می گیرد که این باغ وحش را بازسازی کند، اما به مشکلات زیادی برخورد می کند.