پوستر فیلم  کرم و جوجه کوچولو

کرم و جوجه کوچولو

The Early Hatchling Gets The Worm

انیمیشنفنلاندی
.2دقیقه
انیمیشن «کرم و جوجه کوچولو» داستان یک جوجه کوچولو بامزه ای است که با یک کرم دوست شده. اما یک شب اتفاقی برای آن ها رخ می دهد.

تصاویر و جزییات انیمیشن کرم و جوجه کوچولو

 انیمیشن کرم و جوجه کوچولو
 انیمیشن کرم و جوجه کوچولو
 انیمیشن کرم و جوجه کوچولو
 انیمیشن کرم و جوجه کوچولو
 انیمیشن کرم و جوجه کوچولو

عوامل سازنده انیمیشن کرم و جوجه کوچولو

John Rice
John CohenCatherine Winder
Vadim Bazhanov
Heitor Pereira
Meghan Kraft

درباره انیمیشن کرم و جوجه کوچولو

انیمیشن «کرم و جوجه کوچولو» داستان یک جوجه کوچولو بامزه ای است که با یک کرم دوست شده. اما یک شب اتفاقی برای آن ها رخ می دهد.