پوستر فیلم  سفر به موگادیشو

سفر به موگادیشو

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «سفر به موگادیشو» روایتی از سفر «سعید فرجی» عکاس ایرانی به «موگادیشو» پایتخت «سومالی» است. کشوری که با جنگ‌ های بی‌ پایان داخلی، فقدان دولت مرکزی نیرومند به‌ مدت دو دهه، قحطی و خشک سالی، گسترش نفوذ گروه‌ های تروریستی، بهشت دزدان دریایی و به ‌دلیل حضور گروه الشباب از شاخه‌ های القاعده به‌ عنوان خطرناک‌ ترین نقطه روی کره زمین شناخته می ‌شود.

عوامل سازنده مستند سفر به موگادیشو

سعید فرجی
سید سلیم غفوری
سعید فرجی

خلاصه محتوا

مستند «سفر به موگادیشو» روایتی از سفر «سعید فرجی» عکاس ایرانی به «موگادیشو» پایتخت «سومالی» است. کشوری که با جنگ‌ های بی‌ پایان داخلی، فقدان دولت مرکزی نیرومند به‌ مدت دو دهه، قحطی و خشک سالی، گسترش نفوذ گروه‌ های تروریستی، بهشت دزدان دریایی و به ‌دلیل حضور گروه الشباب از شاخه‌ های القاعده به‌ عنوان خطرناک‌ ترین نقطه روی کره زمین شناخته می ‌شود.