پوستر فیلم  سم مهربان

سم مهربان

Good Sam

.1ساعت و15دقیقه
هنگامی که یک فرد ناشناس با نام مستعار «سم مهربان» بسته هایی حاوی مبلغ صد هزار دلار را پشت درب منازل شهروندان نیازمند نیویورکی می گذارد یک خبرنگار با ن...

تصاویر و جزییات فیلم سم مهربان

 فیلم سم مهربان
 فیلم سم مهربان
 فیلم سم مهربان
 فیلم سم مهربان
 فیلم سم مهربان

عوامل سازنده فیلم سم مهربان

Kate Melville
Mario Sévigny

درباره فیلم سم مهربان

هنگامی که یک فرد ناشناس با نام مستعار «سم مهربان» بسته هایی حاوی مبلغ صد هزار دلار را پشت درب منازل شهروندان نیازمند نیویورکی می گذارد یک خبرنگار با نام «کیت بردلی» نسبت به این کار به ظاهر خیرخواهانه، مشکوک شده و دنبال دلیل این اقدام می گردد.