پوستر فیلم  پلیس های بی قانون

پلیس های بی قانون

Freelancers

.1ساعت و17دقیقه
فیلم «پلیس های بی قانون» یا «خود اشتغالی» داستان پسر یک افسر اداره‌ پلیس نیویورک است که پدرش در یک ماموریت کشته شده و به نیروهای ویژه می پیوندد تا در ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم پلیس های بی قانون

 فیلم پلیس های بی قانون
 فیلم پلیس های بی قانون
 فیلم پلیس های بی قانون
 فیلم پلیس های بی قانون

عوامل سازنده فیلم پلیس های بی قانون

Jessy Terrero
L. Philippe Casseus
Reg B

درباره فیلم پلیس های بی قانون

فیلم «پلیس های بی قانون» یا «خود اشتغالی» داستان پسر یک افسر اداره‌ پلیس نیویورک است که پدرش در یک ماموریت کشته شده و به نیروهای ویژه می پیوندد تا در آن جا با دستیار سابق پدرش همراه شده و راز کشته شدن پدرش را متوجه شود.