پوستر فیلم  روزگار غار

روزگار غار

مستندایرانی
.29دقیقه
محله «دروازه غار» از محله های قدیمی تهران با تاریخی پر بار است که بنا به دلایل مختلف با ناهنجاری های اجتماعی در یک نگاه منفی از سوی دیگران عجین شده است. مستند «روزگار غار» با به تصویر کشیدن بناهای قدیمی محله خاطرات آن ها وجوه مثبت محله را بازگو می کند و افرادی را نشان می دهد که با همه کاستی ها به محله خود علاقه دارند همین طور در این فیلم تاریخچه محله به صورت نامحسوس بازگو گردید...
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند روزگار غار

مرتضی منشی
احمد شفیعی

خلاصه محتوا

محله «دروازه غار» از محله های قدیمی تهران با تاریخی پر بار است که بنا به دلایل مختلف با ناهنجاری های اجتماعی در یک نگاه منفی از سوی دیگران عجین شده است. مستند «روزگار غار» با به تصویر کشیدن بناهای قدیمی محله خاطرات آن ها وجوه مثبت محله را بازگو می کند و افرادی را نشان می دهد که با همه کاستی ها به محله خود علاقه دارند همین طور در این فیلم تاریخچه محله به صورت نامحسوس بازگو گردیده است.