پوستر فیلم  روزگار غار

روزگار غار

Roozegare Ghar

مستندایرانی
.29دقیقه
محله «دروازه غار» از محله های قدیمی تهران با تاریخی پر بار است که بنا به دلایل مختلف با ناهنجاری های اجتماعی در یک نگاه منفی از سوی دیگران عجین شده اس...

تصاویر و جزییات مستند روزگار غار

 مستند روزگار غار
 مستند روزگار غار
 مستند روزگار غار
 مستند روزگار غار
 مستند روزگار غار

عوامل سازنده مستند روزگار غار

مرتضی منشی
احمد شفیعی

درباره مستند روزگار غار

محله «دروازه غار» از محله های قدیمی تهران با تاریخی پر بار است که بنا به دلایل مختلف با ناهنجاری های اجتماعی در یک نگاه منفی از سوی دیگران عجین شده است. مستند «روزگار غار» با به تصویر کشیدن بناهای قدیمی محله خاطرات آن ها وجوه مثبت محله را بازگو می کند و افرادی را نشان می دهد که با همه کاستی ها به محله خود علاقه دارند همین طور در این فیلم تاریخچه محله به صورت نامحسوس بازگو گردیده است.