پوستر فیلم  آقای وکیل

آقای وکیل

سریالایرانی
.53دقیقه
مستند «آقای وگیل» داستان «کارلوکوربوچی» وکیلی است در ایتالیا که پرونده های علیه مسلمانان را به وکالت آن ها برعهده گرفته او تمام اتهامات واهی که بر مسلمانان در ایتالیا وارد کردند را در این مستند می گوید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال آقای وکیل

طه فروتن
مجید عزیزی
طه فروتن
طه فروتن

خلاصه محتوا

مستند «آقای وگیل» داستان «کارلوکوربوچی» وکیلی است در ایتالیا که پرونده های علیه مسلمانان را به وکالت آن ها برعهده گرفته او تمام اتهامات واهی که بر مسلمانان در ایتالیا وارد کردند را در این مستند می گوید.