پوستر فیلم  ببرهای کاغذی

ببرهای کاغذی

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «ببرهای کاغذی» داستان سه اعجوبه کونگ فو است که اکنون به دوران میانسالی رسیده و به عنوان «سه ببر» مشهور شده اند. با به قتل رسیدن استادشان آن ها باید توانایی های خود را ارتقا دهند و بر کینه های قدیمی خود غلبه کنند تا انتقام مرگ او را بگیرند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ببرهای کاغذی

Quoc Bao Tran
Al'n DuongDan Gildark
Quoc Bao Tran
Daniel L.K. Caldwell
Kris Kristensen

خلاصه محتوا

فیلم «ببرهای کاغذی» داستان سه اعجوبه کونگ فو است که اکنون به دوران میانسالی رسیده و به عنوان «سه ببر» مشهور شده اند. با به قتل رسیدن استادشان آن ها باید توانایی های خود را ارتقا دهند و بر کینه های قدیمی خود غلبه کنند تا انتقام مرگ او را بگیرند.