پوستر فیلم  ماه

ماه

فیلم کوتاهآمریکایی
.6دقیقه
فیلم کوتاه «ماه» داستان سه نسل از یک خانواده و یک نردبان خیلی خیلی بلند است، پسر بچه ای با پدر و پدربزرگش سوار قایق می شوند و فکر می کنم برای ماهیگیری به وسط دریا حرکت می کنند. اما نه، قرار است اتفاقات خیلی عجیبی بیفتد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه ماه

Enrico Casarosa
Kevin Reher
Enrico Casarosa
Michael Giacchino
Steve Bloom

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «ماه» داستان سه نسل از یک خانواده و یک نردبان خیلی خیلی بلند است، پسر بچه ای با پدر و پدربزرگش سوار قایق می شوند و فکر می کنم برای ماهیگیری به وسط دریا حرکت می کنند. اما نه، قرار است اتفاقات خیلی عجیبی بیفتد.