پوستر فیلم  ماه

ماه

La Luna

فیلم کوتاهآمریکایی
.6دقیقه
فیلم کوتاه «ماه» داستان سه نسل از یک خانواده و یک نردبان خیلی خیلی بلند است، پسر بچه ای با پدر و پدربزرگش سوار قایق می شوند و فکر می کنم برای ماهیگیری...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه ماه

 فیلم کوتاه ماه
 فیلم کوتاه ماه
 فیلم کوتاه ماه
 فیلم کوتاه ماه
 فیلم کوتاه ماه

عوامل سازنده فیلم کوتاه ماه

Enrico Casarosa
Kevin Reher
Enrico Casarosa
Michael Giacchino
Steve Bloom

درباره فیلم کوتاه ماه

فیلم کوتاه «ماه» داستان سه نسل از یک خانواده و یک نردبان خیلی خیلی بلند است، پسر بچه ای با پدر و پدربزرگش سوار قایق می شوند و فکر می کنم برای ماهیگیری به وسط دریا حرکت می کنند. اما نه، قرار است اتفاقات خیلی عجیبی بیفتد.