ناموجود

به نام پدرIn the Name of the Father

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  به نام پدر

محصولایران
فیلم درباره رابطه پدری بسیجی و دختر جوان اوست که مین‌های باقیمانده از دوران جنگ باعث مجروح شدنش شده است.
فیلم‌های پیشنهادی