پوستر فیلم  جاسوس نیمه وقت

جاسوس نیمه وقت

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «جاسوس نیمه وقت» درباره زنی ۳۵ ساله است که برای یافتن کار به همه ادارات در کره جنوبی می رود چرا که در این کشور یافتن کار بسیار سخت است تا این که سازمان امنیت ملی او را استخدام می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جاسوس نیمه وقت

Deok-Soo Kim
Yoo Yeon-Soo
Deok-Soo Kim

خلاصه محتوا

فیلم «جاسوس نیمه وقت» درباره زنی ۳۵ ساله است که برای یافتن کار به همه ادارات در کره جنوبی می رود چرا که در این کشور یافتن کار بسیار سخت است تا این که سازمان امنیت ملی او را استخدام می کند.