پوستر فیلم  جاسوس نیمه وقت

جاسوس نیمه وقت

Part Time Spy

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «جاسوس نیمه وقت» درباره زنی ۳۵ ساله است که برای یافتن کار به همه ادارات در کره جنوبی می رود چرا که در این کشور یافتن کار بسیار سخت است تا این که ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم جاسوس نیمه وقت

Deok-Soo Kim
Yoo Yeon-Soo
Deok-Soo Kim

درباره فیلم جاسوس نیمه وقت

فیلم «جاسوس نیمه وقت» درباره زنی ۳۵ ساله است که برای یافتن کار به همه ادارات در کره جنوبی می رود چرا که در این کشور یافتن کار بسیار سخت است تا این که سازمان امنیت ملی او را استخدام می کند.