دخمه
بستن
پوستر فیلم  دخمه

دخمه

The Crypt

فیلمایرانی
.1ساعت و21دقیقه
فیلم ایرانی «دخمه» داستان ترسناکی از یک اتفاق است که زن و شوهری را در یک سفر کاری درگیر ماجراهایی می کند. اتفاقی که مربوط به یک عروسی، مرگ و دخمه است.

تصاویر و جزییات فیلم دخمه

عوامل سازنده فیلم دخمه

وحید ضرابی نسب
وحید ضرابی نسب
کاوه ایمانی

درباره فیلم دخمه

فیلم ایرانی «دخمه» داستان ترسناکی از یک اتفاق است که زن و شوهری را در یک سفر کاری درگیر ماجراهایی می کند. اتفاقی که مربوط به یک عروسی، مرگ و دخمه است.