علمکAlamak

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  علمک

کارگردان: حسین دارابی

محصولایران
فیلم کوتاه «علمک» درباره یک علمک گاز است. نصب نابجای یک علمک گاز در خیابان می تواند اتفاق های مختلفی را رقم بزند. اتفاق هایی که هرکس در مواجهه با آن راه حلی می یابد.