پوستر فیلم  میراث آلبرتا 3

میراث آلبرتا 3

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند «میراث آلبرتا 3» درباره‌ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. هر سال پس از اتمام دوره‌ کارشناسی، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه‌ ایرانی به آمریکا و اروپا سفر کرده و تحصیل خود را در دانشگاه ‌های برتر آن جا ادامه می ‌دهند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال میراث آلبرتا 3

حسین شمقدری
محمدحسن مددی
حسین شمقدری

خلاصه محتوا

مستند «میراث آلبرتا 3» درباره‌ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. هر سال پس از اتمام دوره‌ کارشناسی، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه‌ ایرانی به آمریکا و اروپا سفر کرده و تحصیل خود را در دانشگاه ‌های برتر آن جا ادامه می ‌دهند.