پوستر فیلم  میراث آلبرتا 3

میراث آلبرتا 3

Alberta Legacy 3

سریالایرانی
.24دقیقه
مستند «میراث آلبرتا 3» درباره‌ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. هر سال پس از اتمام دوره‌ کارشناسی، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه‌ ایرانی به آمریکا و...

تصاویر و جزییات سریال میراث آلبرتا 3

 سریال میراث آلبرتا 3
 سریال میراث آلبرتا 3
 سریال میراث آلبرتا 3
 سریال میراث آلبرتا 3
 سریال میراث آلبرتا 3

عوامل سازنده سریال میراث آلبرتا 3

حسین شمقدری
محمدحسن مددی
حسین شمقدری

درباره سریال میراث آلبرتا 3

مستند «میراث آلبرتا 3» درباره‌ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. هر سال پس از اتمام دوره‌ کارشناسی، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه‌ ایرانی به آمریکا و اروپا سفر کرده و تحصیل خود را در دانشگاه ‌های برتر آن جا ادامه می ‌دهند.