اولین گاوFirst Cow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اولین گاو

کارگردان: Kelly Reichardt

محصولآمریکا
فیلم «اولین گاو» ماجرای یک آشپز ماهر است که در سفر خود به غرب، با گروهی از تاجران پوست خز آشنا شده و قصد تجارت با آن ها را دارد. اما موضوع اصلی این است که تجارت آن ها به مالک زمین ثروتمندی بستگی دارد که صاحب یک گاو شیرده است.
Neil KoppelVincent Savino
William Tyler
Kelly Reichardt