اولین گاوFirst Cow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اولین گاو

کارگردان: Kelly Reichardt

محصولآمریکا
فیلم «اولین گاو» ماجرای یک آشپز ماهر است که در سفر خود به غرب، با گروهی از تاجران پوست خز آشنا شده و قصد تجارت با آن ها را دارد. اما موضوع اصلی این است که تجارت آن ها به ...
Neil KoppelVincent Savino
William Tyler
Kelly Reichardt