پوستر فیلم  بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

Designated Survivor: 60 Days

.35دقیقه
سریال «بازمانده برگزیده: ۶۰ روز» در مورد فردی به نام «پارک مو جین» است که در کابینه دولت کره جنوبی خدمت می کند. زمانی که مقامات عالی رتبه از جمله رئیس...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

 سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز
 سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز
 سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز
 سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز
 سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

عوامل سازنده سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

Jong Sun Yoo
Tae Hee Kim

درباره سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز

سریال «بازمانده برگزیده: ۶۰ روز» در مورد فردی به نام «پارک مو جین» است که در کابینه دولت کره جنوبی خدمت می کند. زمانی که مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور کشور برای جلسه ای دور هم جمع می شوند، طی اتفاقی در محل جلسه انفجار بزرگی رخ می دهد. در این انفجار بسیاری از مقامات از جمله رئیس جمهور کشته می شوند. در حال حاضر «پارک مو جین» بالاترین مقام دولتی را دارد که زنده مانده است. او این موقعیت را نمیخواهد اما باید 60 روز به عنوان رئیس جمهور کشور عمل کند.