پوستر فیلم  سربازی

سربازی

مستندایرانی
.51دقیقه
مستند «سربازی» زندگی سربازان در پادگان‌ های آموزشی شهید خضرایی و فعالیت آنان در مدت خدمت و به ویژه دوران آموزشی و روند گذراندن این دوره را به تصویر می‌ کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سربازی

سالار بی باک

خلاصه محتوا

مستند «سربازی» زندگی سربازان در پادگان‌ های آموزشی شهید خضرایی و فعالیت آنان در مدت خدمت و به ویژه دوران آموزشی و روند گذراندن این دوره را به تصویر می‌ کشد.