احمق و احمق ‌تر

Dumb And Dumber

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  احمق و احمق ‌تر

محصولآمریکا
فیلم «احمق و احمق ‌تر»ماجرای دو دوست خوش قلب، اما به شدت احمق با نام‌ های «هری» و «لوید» است که تصمیم دارند یک کیف پر از پول را به صاحبش بازگردانند. آن دو در این راه کل کشور را زیر پا می گذارند و گرفتار دردسرهای مختلفی می شوند.

عوامل سازنده فیلم احمق و احمق ‌تر