پوستر فیلم  احمق و احمق ‌تر

احمق و احمق ‌تر

Dumb And Dumber

.1ساعت و17دقیقه
فیلم «احمق و احمق ‌تر»ماجرای دو دوست خوش قلب، اما به شدت احمق با نام‌ های «هری» و «لوید» است که تصمیم دارند یک کیف پر از پول را به صاحبش بازگردانند. آ...

تصاویر و جزییات فیلم احمق و احمق ‌تر

 فیلم احمق و احمق ‌تر
 فیلم احمق و احمق ‌تر
 فیلم احمق و احمق ‌تر
 فیلم احمق و احمق ‌تر

عوامل سازنده فیلم احمق و احمق ‌تر

درباره فیلم احمق و احمق ‌تر

فیلم «احمق و احمق ‌تر»ماجرای دو دوست خوش قلب، اما به شدت احمق با نام‌ های «هری» و «لوید» است که تصمیم دارند یک کیف پر از پول را به صاحبش بازگردانند. آن دو در این راه کل کشور را زیر پا می گذارند و گرفتار دردسرهای مختلفی می شوند.