پوستر فیلم  خواب های سیاه

خواب های سیاه

Black Dreams

سریالایرانی
.28دقیقه
مستند سریالی «خواب های سیاه» به ریشه جنگ های پنجاه ساله داخلی «سودان» که منجر به تجزیه این کشور شد، پرداخته است و نقش استعمار را در این رخداد تاریخی ب...

تصاویر و جزییات سریال خواب های سیاه

 سریال خواب های سیاه
 سریال خواب های سیاه
 سریال خواب های سیاه
 سریال خواب های سیاه
 سریال خواب های سیاه

عوامل سازنده سریال خواب های سیاه

مصطفی حریری
سید سلیم غفوری
مصطفی حریری

درباره سریال خواب های سیاه

مستند سریالی «خواب های سیاه» به ریشه جنگ های پنجاه ساله داخلی «سودان» که منجر به تجزیه این کشور شد، پرداخته است و نقش استعمار را در این رخداد تاریخی بررسی می کند.