پوستر فیلم  قهرمانان متواضع

قهرمانان متواضع

انیمیشنژاپنی
.52دقیقه
انیمیشن «قهرمانان متواضع» سه داستان متفاوت با موضوع مقابله با ترس ها را نشان می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن قهرمانان متواضع

Yoshiaki Nishimura
Yoshiyuki Momose
Toshihiko Kojima

خلاصه محتوا

انیمیشن «قهرمانان متواضع» سه داستان متفاوت با موضوع مقابله با ترس ها را نشان می دهد.