قهرمانان متواضعModest Heroes

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قهرمانان متواضع

محصولژاپن
انیمیشن «قهرمانان متواضع» سه داستان متفاوت با موضوع مقابله با ترس ها را نشان می دهد.
Yoshiaki Nishimura
Yoshiyuki Momose
Toshihiko Kojima
فیلم‌های پیشنهادی