پوستر فیلم  قهرمانان متواضع

قهرمانان متواضع

Modest Heroes

انیمیشنژاپنی
.52دقیقه
انیمیشن «قهرمانان متواضع» سه داستان متفاوت با موضوع مقابله با ترس ها را نشان می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن قهرمانان متواضع

 انیمیشن قهرمانان متواضع
 انیمیشن قهرمانان متواضع
 انیمیشن قهرمانان متواضع
 انیمیشن قهرمانان متواضع
 انیمیشن قهرمانان متواضع

عوامل سازنده انیمیشن قهرمانان متواضع

Yoshiaki Nishimura
Yoshiyuki Momose
Toshihiko Kojima

درباره انیمیشن قهرمانان متواضع

انیمیشن «قهرمانان متواضع» سه داستان متفاوت با موضوع مقابله با ترس ها را نشان می دهد.