سفر روسRussian Trip

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سفر روس

محصولایران
مستند «سفر روس» در قالب سفرنامه جلال آل احمد به شوروی سابق پس از نیم قرن است. و هم چنین به تغییراتی که طی ۵۰ سال گذشته شامل مکان ها، اجتماعات و تاریخ جمهوری های شوروی ساب...
مجید عزیزی