پوستر فیلم  مسافر همیشگی

مسافر همیشگی

.1ساعت و43دقیقه
فیلم «مسافر همیشگی» درباره یک فروشنده‌ بیمه به نام «مایکل» است که با تماس یک غریبه‌ مرموز مجبور می‌ شود تا هویت یک مسافر در قطار را قبل از آخرین ایستگاه کشف کند. او در حین تلاش برای حل این معما، متوجه می‌ شود که ناخواسته وارد یک توطئه‌ جنایی شده است و مرگ و زندگی مسافران قطار در دستان اوست.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مسافر همیشگی

Jaume Collet-Serra
Andrew RonaAlex Heineman
Roque Baños
Nicolas De Toth

خلاصه محتوا

فیلم «مسافر همیشگی» درباره یک فروشنده‌ بیمه به نام «مایکل» است که با تماس یک غریبه‌ مرموز مجبور می‌ شود تا هویت یک مسافر در قطار را قبل از آخرین ایستگاه کشف کند. او در حین تلاش برای حل این معما، متوجه می‌ شود که ناخواسته وارد یک توطئه‌ جنایی شده است و مرگ و زندگی مسافران قطار در دستان اوست.