محیا

Mahya

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  محیا

کارگردان: اکبر خواجویی

محصولایران
فیلم «محیا» ماجرای «جاوید» که با یک دختری به اسم «محیا» آشنا می شود و عاشق او می شود و به او دل می بندد. ولی جاوید برای این که بتواند به محیا برسد مشکلاتی پیش رویش قرار دارد که فکر نمی کرده است بخواهد با این مشکلات روبه رو شود. این موضوع باعث می شود که او در یک شرایط بدی قرار بگیرد.

عوامل سازنده فیلم محیا