کارمن سندیگوفصل 4 قسمت 8Carmen Sandiego S4 E8

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارمن سندیگو

کارگردان: Jos Humphrey

محصولآمریکا
انیمیشن سریالی «کارمن سندیگو» فصل چهارم، زمانی است که «کارمن» و اعضای گروهش، برای مقابله با ماموران سازمان وایل، وارد برج لندن می شوند. غافل از اینکه «رانداباوت» و «ترول»...
Brian Hulme
Duane Capizzi
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
قسمت‌های بیشتر