پوستر فیلم  ریش قرمز

ریش قرمز

فیلمژاپنی
.2ساعت و31دقیقه
فیلم «ریش قرمز» در مورد پزشکی به نام «دکتر نایدی» است که به همراه دستیارش «یاسوموتو» در یک درمانگاه عمومی فقرا کار می کنند. «یاسوموتو» که فردی با رفتارها و پوشش نامناسب است، در کنار «دکتر نایدی» می آموزد که یک پزشک خوب باید فداکاری داشته باشد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم ریش قرمز

Akira Kurosawa
Masato IdeHideo Oguni
Masaru Satô

خلاصه محتوا

فیلم «ریش قرمز» در مورد پزشکی به نام «دکتر نایدی» است که به همراه دستیارش «یاسوموتو» در یک درمانگاه عمومی فقرا کار می کنند. «یاسوموتو» که فردی با رفتارها و پوشش نامناسب است، در کنار «دکتر نایدی» می آموزد که یک پزشک خوب باید فداکاری داشته باشد.