ریش قرمزRed Beard

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ریش قرمز

کارگردان: Akira Kurosawa

محصولژاپن
فیلم «ریش قرمز» در مورد پزشکی به نام «دکتر نایدی» است که به همراه دستیارش «یاسوموتو» در یک درمانگاه عمومی فقرا کار می کنند. «یاسوموتو» که فردی با رفتارها و پوشش نامناسب ا...
Masato IdeHideo Oguni
Masaru Satô