پوستر فیلم  مادر

مادر

.1ساعت و56دقیقه
پسری به نام «دوجون» که همراه مادرش زندگی آرامی دارد، در پی قتل وحشیانه جوانی در محله شان، توسط پلیس مضنون به قتل شناخته شده و دستگیر می شود. اکنون مادر او باید بی گناهی او را ثابت کند یا این که برای همیشه در زندان رهایش کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مادر

Bong Joon Ho
Tae-joon ParkWoo-sik Seo
Bong Joon Ho
Byung-woo Lee
Sae-kyoung Moon

خلاصه محتوا

پسری به نام «دوجون» که همراه مادرش زندگی آرامی دارد، در پی قتل وحشیانه جوانی در محله شان، توسط پلیس مضنون به قتل شناخته شده و دستگیر می شود. اکنون مادر او باید بی گناهی او را ثابت کند یا این که برای همیشه در زندان رهایش کند.