پوستر فیلم  تجارتخانه بوشی

تجارتخانه بوشی

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «تجارتخانه بوشی» داستان یک تاجر ساکن شهر حلب به نام «عمو رجب» و خانواده اش است که درگیر جنگ سوریه با داعش هستند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند تجارتخانه بوشی

خلاصه محتوا

مستند «تجارتخانه بوشی» داستان یک تاجر ساکن شهر حلب به نام «عمو رجب» و خانواده اش است که درگیر جنگ سوریه با داعش هستند.